0 232 364 63 53 atillaayral@hotmail.com

TEDAVİLER

PRP TEDAVİSİ

PRP TEDAVİSİ

PRP,  trombositten  zengin  plazma  demektir. Kişinin kendi  kanından  alınarak hazırlanan  bir örneğin vücudun  pekçok  bölgesine iyileştirmeyi  uyarmak için uygulanmasıdır.

MİGREN TEDAVİSİ

MİGREN TEDAVİSİ

Migren yalnızca basit bir baş ağrısı değil, kişinin günlük aktivitelerini engelleyen, kendisinin ve yakın çevresinin yaşam kalitesini bozan önemli bir rahatsızlıktır.

OZON TERAPİ

OZON TERAPİ

Ozon; atmosferin üst tabakalarında bulunan ve canlı varlıkları güneşin öldürücü morötesi(UV) ışınlarından koruyan bir kimyasal bileşiktir. Üç oksijen atomundan oluştuğu için simgesi O3’ tür. İsmi Yunancada koklamak anlamına gelen ozein’den gelir. Güçlü bir antimikromialdir.

NÖRAL TERAPİ

NÖRAL TERAPİ

Nöralterapi vücutta ağrılı bölgelere lokal anestezik madde uygulanarak yapılan bir iyileştirme tekniğidir.

Nöralterapi vücudumuzda çok geniş bir elektriksel ağ yapısında olan otonom yani kontrolü beyin tarafında otomatik olarak yapılan sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlar.

ANLAŞMALI KURUMLAR